କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ବୁଲେଟ୍‌ : ସୁଖୋଇ ଉଡାଇଲେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ

ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ନୂତନ ବାୟୁସେନା ୟୁନିଟ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି । ସୁଲୁର ସ୍ଥିତ ଏୟାରବେସ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ନୂତନ ୟୁନିଟ୍‌ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ବୁଲେଟ୍‌କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆରକେଏସ୍‌ ଭଦୋରିଆ ଏକ ତେଜସ୍‌ ବିମାନ ଉଡାଇଛନ୍ତି । ସୁଲୁର ସ୍ଥିତ ଏୟାର ବେସ୍‌ରେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏହି ଲାଇଟ୍‌ଓ୍ବେଟ୍‌ ବିମାନଟିକୁ ଉଡାଇଥିଲେ ।